Top 10 ứng dụng thể thao

Phun cát, bắn cát trên kim loại là gì ?