Top 10 ứng dụng thể thao

Nên sử dụng đồng thau hay đồng đỏ cho gia công cơ khí?