Top 10 ứng dụng thể thao

Gia công cửa nhà kim loại bằng phương pháp CNC nên hay không?